Home Biznes Silesia HR Trends 2015 nowa konferencja poświęcona rynkowi pracy w województwie śląskim

Silesia HR Trends 2015 nowa konferencja poświęcona rynkowi pracy w województwie śląskim

Silesia HR Trends 2015 nowa konferencja poświęcona rynkowi pracy w województwie śląskim

Przedstawiciele biznesu, nauki i samorządów, eksperci HR oraz rozpoczynający karierę zawodową studenci spotkają się w Katowicach, aby dyskutować o wyzwaniach i perspektywach rynku pracy w województwie śląskim. Pierwsza edycja konferencji Silesia HR Trends, nowego projektu Grupy PTWP i portalu Pulshr.pl, odbędzie się 7 października br., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Towarzyszyć jej będzie gala wręczenia nagród TOP 10 Pracodawców Województwa Śląskiego oraz inauguracja nowej odsłony projektu EEC – Liderzy Przyszłości.

Konferencja Silesia HR Trends 2015 poświęcona będzie rynkowi pracy w województwie śląskim.

– Zamierzamy stworzyć forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi, widziane poprzez pryzmat specyfiki regionu z naciskiem na takie obszary jak edukacja, w tym szkolnictwo zawodowe, kooperacja międzysektorowa i międzypokoleniowa oraz optymalizacja procesów. Omówimy sytuację i trendy na rynku pracy województwa śląskiego w kontekście demograficznym i zbudujemy platformę dialogu z młodym pokoleniem – studentami, którzy wkraczają na rynek pracy. To pierwsza taka konferencja w województwie śląskim – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzenia.

Do udziału w konferencji Silesia HR Trends 2015 zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów z województwa śląskiego, pracodawców, organizacji przedsiębiorców, środowisko akademickie, reprezentanci firm doradczych, branży HR i niezależni eksperci.

– Region podlega dynamicznym przeobrażeniom, począwszy od restrukturyzacji przemysłu, przez inwestycje infrastrukturalne, na rewitalizacji obszarów poprzemysłowych kończąc – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu Pulshr.pl. – Dokonujące się przemiany wpływają na śląski rynek pracy, a dyskusja o tematyce kluczowej dla mieszkańców, lokalnych władz i przedsiębiorców, jest niezwykle potrzebna – dodaje.

Debaty konferencji Silesia HR Trends 2015 dotyczyć będą edukacji, w tym szkolnictwa zawodowego, kooperacji międzysektorowej i międzypokoleniowej, optymalizacji procesów oraz nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie obszarem HR.

– Cechą charakterystyczną potencjału gospodarczego Górnego Śląska jest jego wielkowymiarowość i dynamizm. Z jednej strony to nadal surowce i koncentracja przemysłu ciężkiego, a z drugiej strony to wiele innych elementów jak potencjał demograficzny, zaplecze akademickie z dziesięcioma uczelniami, potencjał inwestycyjny w strefach ekonomicznych oraz rosnący sektor BPO – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzenia. – Śląsk to również wrota logistyczne do rynków zachodnioeuropejskich – dodaje.

Podczas sesji inauguracyjnej pt.: HR trendy 2015 – główne nurty na rynku pracy w ujęciu regionalnym i krajowym, poruszone zostaną wątki: migracji zarobkowych, reformy szkolnictwa zawodowego oraz europejskich zawodów przyszłości. Zaproszeni do dyskusji eksperci poszukają również odpowiedzi na kluczowe pytania: o nową generację pracowniczą oraz czy obecny rynek pracy jest rynkiem pracownika czy pracodawcy?

W trakcie Silesia HR Trends szczegółowo omówione zostaną zagadnienia takie jak: Śląsk na zawodowej mapie Polski 2015-2020, biznes i nauka – modele współpracy, bariery, wzajemne oczekiwania, BPO – Bardzo Prężny Outsourcing, Młody Śląsk z przyszłością, współpraca samorządów z sektorem prywatnym w obszarze zasobów ludzkich, a także aktualne trendy w rekrutacji – techniki, modele, specyfika sektorowa, praktyczne wskazówki.

Silesia HR Trends 2015 będzie również pełnić rolę platformy dialogu z młodym pokoleniem – studentami, którzy wkraczają na rynek pracy. Nową odsłonę zyska zainicjowany podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow). Podczas konferencji Silesia HR Trends zainaugurowany zostanie roczny cykl spotkań studentów z praktykami biznesu oraz wybitnymi osobistościami ze świata polityki i dyplomacji. Inicjatywa realizowana będzie od października 2015 do czerwca 2016 roku w kilku wybranych, prestiżowych lokalizacjach Katowic.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji Silesia HR Trends 2015 będą także nagrody TOP 10 Pracodawców Województwa Śląskiego. Celem plebiscytu jest uhonorowanie firm, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą rynku pracy. To unikalny projekt w skali regionu, w którym samorządowcy wskazują liderów wśród pracodawców. Ma za zadanie uhonorowanie najlepszych z najlepszych, tych, którzy wyznaczają trendy na rynku pracy w regionie.

Konferencja Silesia HR Trends odbędzie się w środę, 7 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, portali m.in.: wnp.pl, PulsHR.pl oraz Portalsamorzadowy.pl i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach.

###

Silesia HR Trends w Katowicach to największe spotkanie branży human resources w województwie śląskim. W konferencji weźmie udział około 400 gości, przedstawicieli samorządów województwa śląskiego, pracodawców, organizacji przedsiębiorców, środowisko akademickie, reprezentanci firm doradczych, branży HR i niezależni eksperci.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji Silesia HR Trends 2015 jest gala wręczenia nagród TOP Pracodawców Województwa Śląskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP SA, inicjator i od 2009 roku organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Zapraszamy na stronę: http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/pulshr-pl-zaprasza-na-silesia-hr-trends-2015,27044.html

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

Akredytacje prasowe: prosimy zgłoszenia zawierające nazwę redakcji, imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe przesyłać na adres: media@imagopr.pl

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl