Home Biznes Śląsk stawia na logistykę

Śląsk stawia na logistykę

Śląsk stawia na logistykę

Górny Śląsk ma predyspozycje do dalszego rozwoju w sektorze TSL. Obecne atuty powinny wzmocnić planowane inwestycje w rozbudowę sieci drogowej oraz modernizację szlaków kolejowych – stwierdzili uczestnicy sesji rozpoczynającej pierwszy dzień obrad Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest PKP CARGO, konferencję organizuje Grupa PTWP.

– Chciałabym, aby w Katowicach padła odpowiedź na pytanie, jaką politykę należy prowadzić, aby inwestując w infrastrukturę, zmieniając regulacje, nie tylko na krajowym poziomie, ale i europejskim, osiągnąć efekt stymulujący całą gospodarkę – powiedziała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju RP, podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach.

W swoim wystąpieniu minister akcentowała, że PKP Cargo stało się w ostatnich latach poważnym graczem również na arenie międzynarodowej, m.in. dzięki przejęciu czeskiej spółki AWT. Z tego powodu kluczowa dla rozwoju PKP Cargo staje się perspektywa europejska, w tym kształt unijnych regulacji dotyczących rynku kolejowego. Przepisy – jak zaznaczała minister – powinny pomagać, a nie ograniczać rozwój transportu kolejowego w UE.

– Wejście na giełdę PKP Cargo, międzynarodowe akwizycje pokazały nam, jak ważny jest dialog, spotkania ludzi z branży logistycznej. Takich okazji nie jest dużo. Dlatego postanowiliśmy na Śląsku, gdzie bije serce polskiego przemysłu, skąd pochodzi 70 proc. naszego biznesu, zorganizować spotkanie, na którym zastanowimy się, jak wykorzystać szansę tworzoną przez ogromne inwestycje infrastrukturalne i duże zmiany na logistycznej mapie Europy – powiedział podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach Adam Purwin, prezes PKP Cargo.

W trakcie inauguracji Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach podkreślony został potencjał konurbacji górnośląskiej w zakresie logistyki.

Piotr Litwa, wojewoda śląski, stwierdził, że Śląsk jest najważniejszym miejscem dla transportu i logistyki w Europie Centralnej dzięki rozbudowanej infrastrukturze drogowo-kolejowej oraz lotniczej. Wojewoda zaznaczył, że sektor TSL (transport, spedycja i logistyka) jest dużą szansą na nowe miejsca pracy w regionie.

Wojciech Saługa, marszałek woj. śląskiego, wskazał, że branża TSL jest wpisana w charakter regionu, ale istniejący potencjał „nie jest dany na zawsze”. Dlatego – jak podkreślił – dodatkowej wagi nabierają plany dotyczące inwestycji w woj. śląskim, które ujęto też w rządowym dokumencie „Śląsk 2.0”. Wśród projektów infrastrukturalnych w programie założono m.in. dokończenie odcinków tras ekspresowych S1 i S69, a także autostrady A1. Natomiast inwestycje kolejowe w woj. śląskim w ramach nowego budżetu UE mają sięgnąć ponad 9 mld zł.

W odbywającym się w dniach 5-6 października 2015r., Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach biorą udział najważniejsze postaci Europy Centralnej z sektora logistyki, eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy.

– Frekwencja podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO wskazuje, że liczba zarejestrowanych uczestników całego wydarzenia przekroczy 1200 osób. To z jednej strony zaskoczenie, a z drugiej – najlepsze potwerdzenie słuszności podjęcia inicjatywy zorganizowania tego największego spotkania branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzenia.

15 sesji tematycznych, które odbyły się w pierwszym z dwóch kongresowych dni, poświęconych było zagadnieniom: inwestycji infrastrukturalnych w Europie Centralnej, e-commerce i e-logistyce – w tym nowym technologiom rewolucjonizującym rynek, zintegrowanym usługom logistycznym, polityce Unii Europejskiej wobec kolei, infrastrukturze dla transportu intermodalnego w Polsce i Europie, roli portów morskich w polskiej i europejskiej logistyce, gospodarczym szansom na nowych trasach na Wschodzie oraz dylematom współczesnej logistyki.

Zwieńczeniem dnia była gala wręczenia Motorów Polskiej Logistyki – wyróżnień wskazujących najważniejsze zjawiska i trendy, które gruntownie zmieniają rynek transportowy, infrastrukturę i branżę TSL w Polsce.

Celem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest stworzenie unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat biznesu TSL w Europie, stanie się głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań z kontrahentami.Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP.

###

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO (The ONECARGO European Logistics Congress) w Katowicach to największe międzynarodowe spotkanie branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. W dwudniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących weźmie udział około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest Grupa PTWP SA, inicjator i od 2009 roku organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej
w Europie Centralnej, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO organizowany jest z inicjatywy Grupy PKP CARGO, zintegrowanego operatora logistycznego i drugiego największego przewoźnika kolejowego w Unii Europejskiej. Grupa podejmuje wiele działań na rzecz promocji szeroko rozumianej działalności logistycznej w Polsce i Europie, jest partnerem strategicznym wydarzenia.

Zapraszamy na stronę www.kongreslogistyczny.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

Więcej informacji o inicjatorze – Grupa PKP Cargo – www.pkp-cargo.pl

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl