Startuje projekt EEC – Liderzy Przyszłości Studenci na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach


Wykłady otwarte, możliwość udziału w charakterze prelegenta dyskusji lub słuchacza oraz współpracy przy organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC – 20-22 kwietnia 2015 r.) – oferuje studentom projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow).

Inicjatywa Grupy PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, ma na celu kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym.

Głównym założeniem projektu EEC – Liderzy Przyszłości jest stworzenie przestrzeni włączającej w europejską debatę przyszłych liderów życia gospodarczego i publicznego oraz szersze otwarcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach na ludzi młodych – przedsiębiorczych i aktywnych, śmiałych i samodzielnie myślących.

– Mamy nadzieję, że udział młodych ludzi – w znacznie bogatszym niż dotychczas zakresie – wzbogaci Kongres o element dialogu pokoleń, którego wyraźny brak dostrzegamy nie tylko w krajowym, ale i europejskim życiu publicznym. Chcemy promować zaangażowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, współtworzyć kapitał społeczny, którego niedostatek odczuwamy szczególnie w krajach Europy Centralnej – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP.

Projekt EEC – Liderzy Przyszłości dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych, uczelni państwowych i prywatnych, niezależnie od realizowanego kierunku. Inicjatywa daje możliwość uczestniczenia w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w wybranej formie zaangażowania, pod jednym z haseł: dyskusja, uczestnictwo, współpraca lub odkrywanie.

Dyskusja to nowy format przygotowany dla studentów zainteresowanych Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach. Skierowany jest do osób wyróżniających się, zaangażowanych w inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz aktywnie działających w przestrzeni publicznej. Oznacza możliwość udziału w jednej z kongresowych debat, wraz z czołowymi przedstawicielami polskiej i europejskiej polityki, gospodarki oraz biznesu.

Uczestnictwo w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach to formuła dająca studentom możliwość wejścia na wydarzenie w charakterze gościa, dostęp do wielu dodatkowych opcji i usług – możliwość pełnego i komfortowego uczestniczenia w całym Kongresie.

Współpraca to inicjatywa skierowana do osób ambitnych, które nie boją się wyzwań, chcą poznać pracę przy organizacji największej konferencji biznesowej Europy Centralnej, posługują się językami obcymi, interesują się tematyką międzynarodową oraz pragną rozwijać się zawodowo. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego do 10 marca br. na stronie internetowej projektu.

Odkrywanie na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach to wykłady otwarte dedykowane młodej przedsiębiorczości oraz promowaniu zaangażowania w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wykłady składać się będą z serii 20 minutowych wystąpień prelegentów oraz pytań uczestników. Do udziału zaproszeni zostaną przedstawiciele świata biznesu i polityki, przedsiębiorcy, komisarze unijni i eksperci. Miejscem wykładów będzie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Katowicach.

Projekt EEC – Liderzy Przyszłości umożliwia zdobycie cennego doświadczenia, otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie w prace przy Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, przebywanie w międzynarodowym środowisku wśród najważniejszych gości z całej Europy i świata oraz nawiązanie ciekawych kontaktów. To odpowiedź organizatorów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach na problem słabnącej pozycji młodych w procesie podejmowania decyzji, które ich samych dotyczą.

Szczegółowe informacje o projekcie EEC – Liderzy przyszłości dostępne są na stronie internetowej: http://www.eecpoland.eu/eec-liderzy-przyszlosci/.

Współorganizatorem projektu EEC – Liderzy Przyszłości jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Partnerzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Fundacja im. Lesława A. Pagi, Aspen Institute Prague, projekt Młodzi Reformują Polskę i Klub Jagielloński. Współpraca: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju, Organizacja Studencka AEGEE Katowice, Organizacja Studencka PANEUROPA, Niezależne Zrzeszenie Studentów UE, AIESEC Katowice, Business Centre Club Śląsk.

VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się między 20. a 22. kwietnia 2015 r. Wśród tematów wiodących tegorocznej edycji wydarzenia znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące młodych ludzi: problemy na europejskim rynku pracy, zatrudnienia poniżej kwalifikacji, chybionemu wykształceniu i zjawisku emigracji zarobkowej oraz odpowiedzialności firm za aktywizację młodego pokolenia.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Rzecznik Prasowy EEC/Imago PR

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl