Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej


Które inwestycje komunalne najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach? Grupa PTWP oraz Portalsamorządowy.pl, pomysłodawca cieszącego się powodzeniem dorocznego konkursu Top Inwestycje Komunalne, ogłaszają nowy – „Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej”.

Redakcja serwisu Portalsamorzadowy.pl w konkursie TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej chce uhonorować najlepsze inwestycje zrealizowane na terenie pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Zgłoszenia trwają tylko do 20 lipca br. Wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu, podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

– Dotychczas beneficjenci z obszaru Polski Wschodniej otrzymali z funduszy unijnych 2007-2013 ponad 60 mld zł. Na lata 2014-2020 dla Podlasia, Lubelszczyzny, Warmii i Mazur, Podkarpacia i Świętokrzyskiego będą kolejne miliardy. Czas między obiema perspektywami finansowania z UE jest najlepszy na podsumowanie, analizę i ocenę dotychczasowych inwestycyjnych dokonań – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, wydawanego przez Grupę PTWP, organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Plebiscyt TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach. Intencją organizatora jest wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje samorząd, a także docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

– Poprzez konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej chcemy docenić tę część Polski, która w ostatnich latach zmieniła się najbardziej. Docenić innowacyjność, dobre gospodarowanie i odwagę samorządowych liderów z województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dlaczego właśnie Polska Wschodnia? Niektórzy powiedzą, że makroregion miał swój dedykowany program operacyjny, dlatego w ostatnich latach inwestowanie tutaj nie było wyzwaniem, ale raczej obowiązkiem. Trochę racji w tym jest, podobnie jednak jak w znanym cytacieo tym, że ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie – dodaje Rafał Kerger.

Główne kryteria, którymi przy ocenie projektów będzie kierować się Rada Konsultacyjna, to m.in.: prorozwojowość inwestycji, jej rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetui możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, aspekt współpracy z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy, jak również aktywne gospodarowanie majątkiem.

Głosami Rady Konsultacyjnej nagrodzonych zostanie maksimum dziesięć inwestycji. Obiekt, który zwycięży w plebiscycie internetowym, otrzyma nagrodę specjalną od czytelników Portalusamorzadowego.pl.

Statuetki Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej zostaną wręczone podczas uroczystej gali Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 18-19 września w Białymstoku. Ma być okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego Polski Wschodniej, pokazania wschodnich regionów jako pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Zaproszeni zostaną partnerzy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

W skład Rady Konsultacyjnej oceniającej projekty wchodzą m.in: Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Bartosz Misiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zawiązku Banków Polskich, Wiesław Popławski, prezes Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia, Tadeusz Rzepecki, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Krystian Szczepański, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prof. dr hab. Jacek Szlachta, ekspert Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Marek Tramś, Starosta Powiatu Polkowickiego.

***

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polskii z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.