Home Biznes Wnioski z konferencji Silesia HR Trends

Wnioski z konferencji Silesia HR Trends

Wnioski z konferencji Silesia HR Trends

Jak zdefiniować „nowy Śląsk”? Z jakimi wyzwaniami mierzą się pracodawcy, a z jakimi pracobiorcy w województwie śląskim? Gdzie w regionie pracuje się najlepiej? Odpowiedzi na te i inne pytania szukali uczestnicy konferencji Silesia HR Trends. Wydarzenie zgromadziło blisko pół tysiąca przedstawicieli biznesu, nauki i samorządów, ekspertów HR oraz rozpoczynających karierę zawodową. 

– To ważna impreza z punktu widzenia młodych ludzi, którzy chcą się tu osiedlić, ale muszą mieć dobry standard życia. Jednym z czynników stwarzających te warunki jest praca – powiedział podczas inauguracji konferencji Silesia HR Trends Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jako samorząd staramy się stwarzać sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu i tworzenia w naszym regionie nowych miejsc pracy, czego dowodem jest chociażby ta konferencja – dodał.

Potrzebę debaty o rynku pracy na Śląsku podkreślał także Piotr Litwa, wojewoda śląski: – Wykorzystajmy potencjał demograficzny, infrastrukturę drogową i potencjał uczelni wyższych po to, aby móc tworzyć tu nowe miejsca pracy i zatrzymywać ludzi w regionie – apelował na konferencji Silesia HR Trends.

O tym, że biznes ceni pracowników w woj. śląskim mówili jego reprezentanci. – Capgemini, jak i inne przedsiębiorstwa, cenią pracowitość ludzi na Górnym Śląsku. Kultura pracy w regionie jest bardzo widoczna – mówił Marcin Nowak, dyrektor zarządzający infrastructure services eastern Europe w Capgemini.

Tymczasem zdaniem Artura Rojka, organizatora OFF Festiwalu, na Śląsku brakuje atrakcyjnych miejsc pracy, które zatrzymałyby tu młodych. – Oni tutaj przyjeżdżają, bo tutaj jest mega cool. Przyjeżdżają, są pozytywnie zaskoczeni, ale potem niestety wracają do swoich miast. A gdyby biznes albo miasto przyciągnęło ich pracą, mogliby zostać – powiedział na konferencji Silesia HR Trends.

Istnieją również pewne obawy – chociażby te, związane z przyszłością górnictwa w regionie. W tej kwestii uspokajał jednak Leszek Lerch, partner EY: – To nie będzie przecież likwidacja, a restrukturyzacja. Wierzę zresztą, że potencjał woj. śląskiego pozwoli zasymilować pracowników odchodzących z górnictwa. Oczywiście trzeba liczyć na stworzenie mądrych programów osłonowych – mówił.

Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przestrzegał, że jako region tracimy przewagę konkurencyjną, która do tej pory wynikała z naszego etosu pracy, dobrej infrastruktury czy dobrego klimatu inwestycyjnego. –Za 3-5 lat nastąpi krach – powiedział na konferencji Silesia HR Trends.

By zachować konkurencyjność, zdaniem uczestników wydarzenia, potrzeba przemyślanych zmian i współpracy różnych podmiotów na rynku: przedsiębiorców, samorządów, szkolnictwa. Są segmenty i branże gdzie z pozyskaniem pracowników nie ma problemu, ale są i takie – gdzie już brakuje rak do pracy.

– Chcę zatrudnić sto osób w branży IT i mam problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników – mówił podczas jednej z dyskusji Zbigniew Szkaradnik, prezes 3S Data Center. Jego zdaniem płace na Śląsku są zbyt niskie w porównaniu z takimi aglomeracjami jak Wrocław, Kraków czy Warszawa.

Potrzebna jest także większa kooperacja i integracja usług rynku pracy. – Instytucje rynku pracy są bardzo rozproszone pomiędzy różne szczeble samorządów. Jest spory problem z integracją usług rynku pracy i usług społecznych. Rynek pracy już dawno wyszedł poza powiat, utrzymywanie urzędów pracy na tym poziomie jest bezcelowe – stwierdził Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Zdaniem Jerzego Kędziory, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, pośredniaki mają zbyt małą liczbę pracowników. – We wszystkich powiatowych urzędach pracy w naszym kraju pracuje ok. 19,3 tys. osób. W wojewódzkich urzędach pracy niecałe cztery tysiące – przy prawie dwóch milionach bezrobotnych. Dla porównania w Niemczech trzy miliony klientów urzędów pracy obsługuje 100 tys. osób – wymieniał Kędziora.

Wyzwaniem dla Śląska jest z pewnością także zapełnienie luki pokoleniowej na rynku pracy oraz brak wykształconej kadry technicznej. Właśnie dlatego woj. śląskie stworzyło Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konieczne jest także konsultowanie przez uczelnie kierunków kształcenia z pracodawcami, a także wprowadzenie kształcenia praktycznego nie tylko w szkołach zawodowych czy technikach, ale także na uczelniach wyższych.

Podczas konferencji Silesia HR Trends pojawił się postulat ograniczenia liczby szkół uczących w systemie ogólnokształcącym. – Mamy już pilotażowy projekt – powiedział Dariusz Wilczak, doradca marszałka śląskiego, wicekurator oświaty w Katowicach. – Chcemy by pracodawcy wskazali kierunek kształcenia, a samorządy określiły się, że ten kierunek powstanie lub zostanie utrzymany i jednocześnie zostanie ograniczona liczba klas w liceach ogólnokształcących – dodał wicekurator.

Nie zabrakło również dyskusji o problemie pozyskiwania przez pracodawców odpowiednich ludzi do pracy. Deficyt w niektórych branżach to jedno, a niedopasowanie kompetencyjne kandydatów do oczekiwań pracodawców to drugie. Eksperci wskazywali na konieczność powrotu do kształcenia zawodowego.

– W naszej firmie funkcjonuje program „Podaj dalej”, w ramach którego pracownicy polecają do pracy swoich znajomych, za co mogą otrzymać gratyfikację – mówiła Ewa Cieślik, zarządzająca działem HR w Nexteer Automotive.

Na rynku pracy widoczny jest również deficyt inżynierów. – Problem braku kadry jest jednym z elementów działalności firm takich jak nasza. Organizacja, która lepiej niż konkurenci radzi sobie z rekrutacją i utrzymaniem dobrych inżynierów, zyskuje przewagę na rynku – powiedział Grzegorz Mródź, wiceprezes spółki Kamsoft.

W ciągle rozrastającym się sektorze BPO w Polsce pracuje już 150 tys. osób, głównie młodych. To stawia przed zarządzającymi nowe wyzwania. – Millenialsi to ludzie, którzy chcą czuć się doceniani, szanowani, a także chcą być zaangażowani w rozwój firmy, organizacji. Jeśli tego nie dostają, nie mają żadnych skrupułów, by odejść – powiedziała podczas panelu dedykowanemu sektorowi BPO, Justyna Piesiewicz, prezes IABC Poland.Pracodawcy coraz częściej, chcąc zatrzymać młodych w firmie, starają się spełniać ich oczekiwania. – Przed nami zmiana lokalizacji, będziemy pytać naszych pracowników, czego sobie życzą w nowym miejscu. Część uwag będziemy starali się wprowadzić w życie – wyjaśniła Joanna Osoba-Botwina, dyrektor ds. HR, Rockwell Automation.

Jak zauważył podczas jednej z dyskusji Jacek Żarnowiecki, dyrektor personalny General Motors Manufacturing Poland, młodzi chcą się rozwijać. Jeśli firma nie daje im możliwości rozwoju – odchodzą. – Dlatego HR-owcy powinny przestać się zajmować tylko kwestiami transakcyjnymi, a nastawić na rozwój pracowników i wsparcie kierowników w tym zakresie – powiedział podczas Silesia HR Trends.

– Rynek pracy w woj. śląskim musi stać się bardziej konkurencyjny w skali kraju i Europy. Nie możemy dłużej biernie patrzeć na niekorzystne tendencje migracyjne i demograficzne. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie tej debaty – podsumowuje konferencję Silesia HR Trends Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu PulsHR.pl.

Konferencja Silesia HR Trends 2015 pełniła również rolę platformy dialogu z młodym pokoleniem – studentami, którzy wkraczają na rynek pracy. Nową odsłonę zyskał zainicjowany podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow). Podczas konferencji został zapowiedziany roczny cykl spotkań studentów z praktykami biznesu oraz wybitnymi osobistościami ze świata polityki i dyplomacji. Inicjatywa realizowana będzie od października 2015 do czerwca 2016 roku w kilku wybranych, prestiżowych lokalizacjach Katowic.

Wydarzenie zwieńczyła gala wręczenia nagród Top 10 Pracodawców Województwa Śląskiego. Wśród laureatów równorzędnych wyróżnień znalazły się następujące firmy: Wilk Elektronik, 3S Data Center, Kopex, Rosa, Rosomak, General Motors Manufacturing Poland, TRW, Future Processing, Marco, Tauron Polska Energia.

Na konferencji Silesia HR Trends, 7 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, by dyskutować o wyzwaniach i perspektywach rynku pracy w województwie śląskim spotkało się blisko 500 osób – przedstawiciele biznesu, nauki i samorządów, eksperci HR oraz rozpoczynający karierę zawodową studenci.

Debaty konferencji Silesia HR Trends 2015 dotyczyły edukacji, w tym szkolnictwa zawodowego, kooperacji międzysektorowej i międzypokoleniowej, optymalizacji procesów oraz nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie obszarem HR. 

Relacje z paneli dyskusyjnych dostępne są na portalu PulsHR.pl i na Twitterze (#SilesiaHR).

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, portali m.in.: wnp.pl, PulsHR.pl oraz Portalsamorzadowy.pl i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

###

Silesia HR Trends w Katowicach to największe spotkanie branży human resources w województwie śląskim.
W konferencji wzięło udział blisko 500 gości, przedstawicieli samorządów województwa śląskiego, pracodawców, organizacji przedsiębiorców, środowisko akademickie, reprezentanci firm doradczych, branży HR i niezależni eksperci.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji Silesia HR Trends 2015 jest gala wręczenia nagród TOP Pracodawców Województwa Śląskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP SA, inicjator i od 2009 roku organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Zapraszamy na stronę: http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/pulshr-pl-zaprasza-na-silesia-hr-trends-2015,27044.html

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl