Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – podsumowanie


Białystok/Katowice, 6 października – Ponad 1000 uczestników, 30 debat tematycznych z udziałem 100 prelegentów, blisko 200 przedstawicieli mediów, 1500 publikacji, ekwiwalent reklamowy sięgający czterech milionów zł. – Grupa PTWP, organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, podsumowuje największą debatę o gospodarce Polski Wschodniej.

Gość honorowy Wschodniego Kongresu Gospodarczego, Prezydent RP Bronisław Komorowski podkreślał, że Polska Wschodnia jest ogromną szansą rozwojową. – Tu i teraz, w Białymstoku, mogę uczestniczyć w debacie i wysłuchać opinii o tym, co jest elementem wielkiej, mądrej, ale niełatwej zmiany zachodzącej w Polsce od 25 lat, a co dotyczy także jej wschodniej części.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku (18-19 września) zgromadził ponad tysiąc uczestników z Polski oraz z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Mołdawii i innych krajów Europy – polityków, przedstawicieli biznesu, ekspertów. W trakcie dwóch dni odbyło się 30 debat tematycznych z udziałem ponad 100 prelegentów.

– Polska Wschodnia nie jest już dla Polski problemem, to już jest szansa, dzięki temu, iż tutaj wytwarzają się zupełnie nowe warunki rozwoju – mówił z perspektywy posła do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001.

Skalę Wschodniego Kongresu Gospodarczego oddaje liczba publikacji i sięgający czterech milionów złotych ekwiwalent reklamowy, czyli kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni oraz czasie antenowym dedykowanym wydarzeniu. Liczba przekazów medialnych na dwa tygodnie po Wschodnim Kongresie Gospodarczym to ok. półtora tysiąca.

Nad relacjami telewizyjnymi, prasowymi, radiowymi i internetowymi podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego 2014 pracowało blisko 200 dziennikarzy reprezentujących ok. 50 redakcji.

– Takie wydarzenie, jak Wschodni Kongres Gospodarczy, musi trafiać w swój czas, by móc liczyć na oddźwięk, by spełnić swoją rolę. Spotkanie decydentów, ekspertów, praktyków, liderów opinii przyniosło najlepszy z możliwych efektów promocyjnych – ustami uczestników oraz poprzez przekazy medialne o Kongresie w Białymstoku mówiono szeroko i w kraju i poza granicami – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP.

Duży procent uczestników Wschodniego Kongresu Gospodarczego to osoby spoza Białegostoku i województwa podlaskiego. Hotele, korporacje taksówkowe, restauracje pozytywnie odczuły kongresowy czas w mieście.

– Skutek takich wydarzeń, jak Wschodni Kongres Gospodarczy, to m.in. wzrost atrakcyjności miasta i regionu dla potencjalnych inwestorów. Podczas dwudniowych debat, spotkań, wydarzeń towarzyszących każdy uczestnik odbywa wiele rozmów biznesowych w jednym miejscu. Możliwość spotkań i reprezentatywne grono uczestników – to jedne z najcenniejszych wartości Kongresu – dodaje Wojciech Kuśpik.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku był areną jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Polski Wschodniej. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są szeroko komentowane, rozmowy kuluarowe inspirują do konkretnych działań organizacji, instytucji, przedsiębiorców.

***

Gościem honorowym Wschodniego Kongresu Gospodarczego 2014 w Białymstoku był prezydent RP Bronisław Komorowski. W wydarzeniu udział wzięli także m.in.: Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Stanisław Ciosek, przewodniczący Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, członek Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji, ambasador RP w Moskwie w latach 1989-1996, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Kapica, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów RP i Szef Służby Celnej, Erich Kieck, dyrektor Capacity Building, Światowa Organizacja Celna, Anatoliy Makarenko, prezes Państwowej Służby Celnej Ukrainy, Jaroslav Neverovič, minister energetyki Litwy w latach 2012-2014, Janusz Steinhoff, wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001 i Antanas Śipavićius, dyrektor generalny Departamentu Cła Republiki Litwy Litewskiego Urzędu Celnego.

Tematyka Wschodniego Kongresu Gospodarczego objęła zarówno nowe rozdanie w polityce europejskiej i przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, jak i wpisujące się w to tło zagadnienia rozwojowe Polski Wschodniej – od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, po szczegółowe analizy rynków, m.in.: rolno-spożywczego oraz usług medycznych.

Wiedzą i doświadczeniem na Wschodnim Kongresie Gospodarczym podzielili się m.in.: Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte Business Consulting, Dariusz Blocher, prezes, dyrektor generalny Budimex, Leszek Gołąbiecki, prezes Unibep, Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Robert Karczewski, prezes Korczowej Doliny, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, Dariusz Poniewierka, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Krzysztof Sadowski, prezes ENEA Wytwarzanie, Monika Siecińska-Jaworowska, prezes Suempol, Artūras Vilimas, prezes LitPol Link oraz Dariusz Żuk, prezes Polski Przedsiębiorczej.

Wydarzeniem towarzyszącym podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego było wręczenie nagród w konkursie TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Plebiscyt wskazał inwestycje komunalne, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – debata o relacjach gospodarczych i handlowych między Unią Europejską i wschodem Europy to naturalna kontynuacja i dopełnienie tematyki dotychczasowych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach. Organizatorem obu konferencji biznesowych jest Grupa PTWP.

###

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym www.wschodnikongres.eu/pl/.

Facebook: https://www.facebook.com/WschodniKongresGospodarczy 

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations,

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl

,