Home Biznes Wysoki zysk Meritum Banku w pierwszym półroczu

Wysoki zysk Meritum Banku w pierwszym półroczu

W pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku Meritum Bank wypracował 27,7 mln zł zysku netto, czyli 8 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Suma bilansowa Banku na koniec czerwca wzrosła do 3,15 mld zł.

Portfel kredytów Meritum Banku na koniec czerwca 2014 roku wynosił 2,48 mld zł, czyli o 18,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość portfela depozytów wzrosła rok do roku również o 18,6 proc. i na koniec czerwca wynosiła 2,7 mld zł.

Po pierwszym półroczu wynik na działalności bankowej Meritum Banku wyniósł 176 mln zł, co oznacza wzrost o 44,6 proc. w stosunku do rezultatu osiągniętego w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

– Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, znacząco poprawiliśmy rentowność działania Meritum Banku. Po pierwszym półroczu zwiększyliśmy ośmiokrotnie wynik finansowy netto w porównaniu do pierwszej połowy roku 2013 oraz osiągnęliśmy ROE na poziomie 24 proc. – mówi Bartosz Chytła, prezes zarządu Meritum Banku. – Podniesienie rentowności Banku pozwoliło na generowanie zysków, które stale wzmacniają kapitały banku dając obszar do dalszego wzrostu – dodaje.

Według wyników po przeglądzie audytora, zysk netto Meritum Banku na koniec czerwca 2014 roku wyniósł 27,7 mln zł. Suma bilansowa Banku przekroczyła 3 mld zł (wyniosła dokładnie 3,15 mld zł) przy wzroście o 13 proc. r/r.

Znaczna poprawa wyników Banku wiąże się nie tylko ze wzrostem przychodów, ale również z wyważoną polityką kosztową. Na koniec czerwca 2014 r. koszty działania banku (wraz z amortyzacją) wyniosły 58,9 mln zł, co pozwoliło obniżyć w pierwszej połowie roku wskaźnik C/I do 33,5 proc. z poziomu 43,1 proc. w ubiegłym roku.

Meritum stale pracuje także nad uatrakcyjnieniem oferty i kanałów dystrybucji. Bank uruchomił w tym roku przełomową na polskim rynku aplikację na smartfony. Bankowość mobilna Meritum Banku, którą wyróżnia możliwość wydawania komend głosowych i zakładania rachunku wyłącznie przez smartfona, już po kilku miesiącach znalazła uznanie na rynku, uzyskując wyróżnienia oraz znajdując się wysoko w rankingu najchętniej pobieranych polskich aplikacji zarówno na platformie iOS, jak i Android.

– Meritum Bank to dziś nie tylko specjalista od finansowania klientów detalicznych i małych przedsiębiorstw, ale także bank posiadający atrakcyjną ofertę dla klientów pragnących ulokować nadwyżki finansowe. Wysoka rentowność pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zamierzamy zwiększać skalę naszej działalności oraz przygotowywać dla naszych klientów kolejne innowacje, zarówno produktowe, jak i technologiczne – podsumowuje Bartosz Chytła.

 

Wyniki finansowe Meritum Banku w pierwszej połowie 2014 roku

 

dane w tys. zł

30 czerwca 2014

30 czerwca 2013

zmiana (w proc.)

 
 

Suma bilansowa

3 149 836

2 787 003

13,0%

 

Portfel kredytów

2 484 753

2 096 192

18,5%

 

Portfel depozytów

2 717 663

2 291 549

18,6%

 

Wynik na działalności bankowej

176 083

121 800

44,6%

 

Koszty działania banku (z amortyzacją)

-58 903-52 507

12,2%

 

Wynik finansowy brutto

38 252

3 048

1155,0%

 

Wynik finansowy netto

27 717

2 992

826,2%

 

 

 

Współczynnik wypłacalności

12,00%

16,39%

-4,39 pp.

 

ROE netto (w proc.)

24,22%

2,60%

21,63 pp.

 

ROA netto (w proc.)

1,83%

0,24%

1,59 pp.

 

Wskaźnik koszty/dochody (w proc.)

-33,45%

-43,11%

9,66 pp.

 

 

 

Placówki (łącznie własne i partnerskie)

187

158

18,4%