Home Biznes Zespół musi znać kierunek. Czyli strategia vs. działania operacyjne

Zespół musi znać kierunek. Czyli strategia vs. działania operacyjne

Zespół musi znać kierunek. Czyli strategia vs. działania operacyjne

Strategię firmy powinien znać i rozumieć każdy jej pracownik. W ten sposób może być ona realizowana na każdej płaszczyźnie funkcjonowania przedsiębiorstwa – od dozorcy po dyrektora zarządzającego. Nie zawsze jednak z uwagi na skalę działania, strukturę zarządzania, rotacyjny charakter zatrudnienia czy ilość pracowników możliwe jest wytłumaczenie każdemu, w którą stronę firma zmierza i w jaki sposób działa. Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować, gdy do spółki wchodzi inwestor.Dlatego tak ważne jest wskazanie jasnego i czytelnego kierunku – głównej zasady, na bazie której funkcjonuje strategia rozwoju firmy. Zasady, z którą każdy może się utożsamić i w myśl, której podejmować decyzje. Tak, aby wszyscy pracownicy grali do jednej bramki. I w tej jedności wygrywali. Jest to szczególnie ważne, gdy w firmie zachodzą zmiany, takie jak np. wejście do spółki inwestora. Zespół w każdej sytuacji musi czuć się pewnie. Musi wiedzieć, jak podejmować decyzje nawet, gdy nie może ich skonsultować. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy każdy zna i działa zgodnie z myślą przewodnią będącą esencją strategii – tłumaczy Krzysztof Wiśniewski, Partner Zarządzający WSI Capital.

Takie podejście pozwala na elastyczne podejmowanie decyzji w każdej sytuacji. Zarządzający z większym zaufaniem mogą delegować zadania swoim pracownikom. Pracownicy z kolei mają większą pewność, że ich decyzje są słuszne i sprzyjają rozwojowi firmy. Są więc bardziej aktywni, wydajniej działają, są lepiej zmotywowani. Znają bowiem kierunek, regułę pozwalającą działać efektywnie.

– Jedni nazwą to esencją czy podstawą strategii, inni kierunkowskazem, hasłem przewodnim, mottem firmy. Nie ważne jednak jak nazwana – główna zasada funkcjonowania przedsiębiorstwa powinna być dla każdego pracownika czytelna i łatwa do zrozumienia, np. „zawsze działamy fair play”, „jakość jest najważniejsza”, „w każdej sytuacji dążymy do znalezienia się w pierwszej trójce”. Powinna wskazywać na priorytety, określać pewne granice oraz utwierdzać w słuszności podejmowanego działania, a przy tym odzwierciedlać główne cele przedsiębiorstwa oraz być czymś naturalnym i w pewnym stopniu uniwersalnym. Elementem, który pozwala w płynny oraz prosty sposób realizować strategię przedsiębiorstwa w codziennych obowiązkach, ale też w sytuacjach trudnych, stresujących, kiedy jesteśmy zdani sami na siebie i musimy szybko dokonywać wyboru – dodaje Krzysztof Wiśniewski.