Home Eventy Największa debata o przyszłości Polski Wschodniej – Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – już za 16 dni

Największa debata o przyszłości Polski Wschodniej – Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – już za 16 dni

Największa debata o przyszłości Polski Wschodniej – Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – już za 16 dni

Białystok/Katowice, 2 września 2014 r. – Wicepremier i minister gospodarki, liczni przedstawiciele rządu i administracji oraz reprezentanci biznesu, prezesi największych firm, eksperci – kolejni goście z kraju i z zagranicy potwierdzają obecność na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku.

Największa debata o rozwoju gospodarczym i relacjach ekonomicznych Polski Wschodniej oraz Wschodu i Zachodu Europy rozpocznie się już 18 września w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. W dwudniowym wydarzeniu weźmie udział ok. tysiąc gości ze świata biznesu, samorządu i nauki.

Polski rząd reprezentować będą w debatach m.in.: Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki RP oraz Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP.

W panelu dyskusyjnym „Nowoczesna granica – wsparcie dla wymiany handlowej ze Wschodem” udział weźmie Jacek Kapica, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów RP i Szef Służby Celnej oraz Anatoliy Makarenko, prezes Państwowej Służby Celnej Ukrainy i Antanas Śipavićius, dyrektor generalny Departamentu Cła Republiki Litwy Litewskiego Urzędu Celnego.

Na Wschodnim Kongresie Gospodarczym wiedzą i doświadczeniem dzielić się będą również przedstawiciele świata biznesu, m.in.: Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte Business Consulting, Dariusz Blocher, prezes, dyrektor generalny Budimex, Roman Jagieliński, prezes Grupy Producentów Owoców Roja, Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Jaromír Pečonka, dyrektor operacyjny, członek zarządu CEZ Polska, Krzysztof Sadowski, prezes ENEA Wytwarzanie, Dariusz Sapiński, prezes SM Mlekovita oraz Artūras Vilimas, prezes LitPol Link.

Eksperci gospodarczego spotkania w Białymstoku to także: Iurie Bodrug, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Mołdawii w RP, Wolfgang Degelmann, koordynator przedsięwzięcia w Effelter, Federalne Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska (BUND Naturschutz Bawaria), Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jacek Nikliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Jacek Piechota, minister gospodarki w latach 2001-2003 oraz minister gospodarki i pracy w roku 2005, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Dariusz Poniewierka, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Lutz Ribbe, prezydent Sustainable Development Observatory w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, dyrektor ds. polityki ochrony przyrody EuroNatur, Jacek Szlachta, kierownik Zakładu Strategii i Programowania Rozwoju Katedry Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury.

Nie zabraknie także przedstawicieli władz regionalnych, wśród których wymienić można m.in. Jarosława Dworzańskiego, marszałka województwa podlaskiego, Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego oraz Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku.

Ideą Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest prezentacja potencjału ekonomicznego województw Polski Wschodniej, a także przedstawienie wschodnich regionów jako cennych pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Podczas dwudniowej debaty podjęte zostaną zagadnienia ważne z perspektywy zarówno polskiej jak i europejskiej gospodarki, które dotychczas pozostawały poza głównym nurtem dyskusji.

Wydarzeniem towarzyszącym podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego będzie wręczenie nagród w konkursie TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014. Plebiscyt wyłoni najlepsze praktyki inwestycyjne zrealizowane przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi władztwo faktyczne sprawuje samorząd terytorialny, a które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki regionu Polski Wschodniej w ostatniej dekadzie.

Udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku jest bezpłatny. Do 12 września br., poprzez stronę https://www.ptwp.pl/wkg/pl/media.html. 

###

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/.

Facebook: https://www.facebook.com/WschodniKongresGospodarczy 

Akredytacje prasowe do 12 września pod adresem: https://www.ptwp.pl/wkg/pl/media.html

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl