Co warto wiedzieć o korozji?


Korozja to powszechne zjawisko w budownictwie i przemyśle. Nie dość, że generuje ogromne straty materialne i środowiskowe, to może również doprowadzić do katastrofy budowlanej. Piotr Możwiło, ekspert z firmy Prospect Group, przypomina podstawowe fakty z nią związane.

1. Korozja nie dotyczy tylko metali

Poza metalami zjawisko korozji dotyka również beton, żelbeton, drewno, a także szkło
i tworzywa sztuczne. Metale są zaś szczególnie narażone na jej niszczący wpływ. Nieodłącznym i jednym z najbardziej niebezpiecznych efektów korozji jest obniżenie wytrzymałości zastosowanego surowca.

2. Korozję powodują warunki atmosferyczne

Za korozję w głównej mierze odpowiadają warunki atmosferyczne, zwłaszcza deszcz, śnieg
i wiatr. Dlatego obiekty narażone na szczególne natężenie wymienionych czynników, powinny być cyklicznie kontrolowane pod kątem występowania niepożądanych zjawisk. Najbardziej narażone na korozję są obiekty znajdujące się w pobliżu zbiorników morskich, gdzie wilgotność oraz stężenie soli w powietrzu są największe.

3. Zabezpieczenie tylko w odpowiednim czasie

Sprawdzonym zabezpieczeniem przed korozją są powłoki malarskie odporne na czynniki zewnętrzne. Kluczowy jest czas kiedy proces zabezpieczania materiału ma miejsce. Większość systemów malarskich może być stosowanych gdy wilgotność względna powietrza jest niższa niż 85%, natomiast minimalna temperatura podłoża powinna być wyższa od -5oC.             

4. Nie ma jednej, uniwersalnej recepty na korozję

Kwestię technologii i typu materiałów lub też grubości powłok malarskich dobiera się na podstawie określonego środowiska korozyjności. Najważniejszą rolę w przypadku zabezpieczeń antykorozyjnych odgrywa odpowiedni dobór technologii oraz właściwe przygotowanie podłoża pod aplikację. Do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie.

5. Zatrudniaj specjalistów

Producenci materiałów antykorozyjnych przeprowadzają cykliczne szkolenia zakończone egzaminem i certyfikatem potwierdzającym wiedzę oraz umiejętność aplikacji konkretnych systemów malarskich. Specjalista nie tylko wie jaką zastosować technologię, by była efektywna, ale również potrafi ją w prawidłowy sposób wdrożyć.