Home Inne Konferencja Górnictwo 2014 – podsumowanie

Konferencja Górnictwo 2014 – podsumowanie

Konferencja Górnictwo 2014 – podsumowanie

Katowice, 19 listopada 2014 r.– Bez długofalowego i stanowczo realizowanego programu wyznaczającego miejsce polskiego węgla w energetyce i gospodarce z górnictwem będzie tylko gorzej – to diagnoza wynikająca z zakończonej właśnie w Katowicach konferencji Górnictwo 2014.

Uczestnicy Konferencji Górnictwo 2014 wyszli od historycznej diagnozy obecnego głębokiego kryzysu sektora ku postulatom i warunkom koniecznym, by to polski – a nie importowany – węgiel pozostał gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju, branża zyskała szansę i czas na restrukturyzację i w dalszej perspektywie – rentowność.

– Nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie zamknąć bilansu między kosztami wydobycia, a ceną węgla – przyznał Mirosław Taras, prezes Kompanii Węglowej, największej i dotkniętej najpoważniejszymi problemami firmy w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przypomniał historyczne uwarunkowania funkcjonowania branży – bagaż obciążeń socjalnych, trudne warunki naturalne w pracujących już kilkadziesiąt lat kopalniach, presję niskich światowych cen benchmarkowych.

Mirosław Taras apelował do strony społecznej o zrozumienie trudnej sytuacji, podkreślając rozdarcie między moralną odpowiedzialnością za hipotetyczne „zamknięcie pięciu kopalń, zwolnienie 15 tys. ludzi i obniżenie płac", a konsekwencjami kontynuowania działalności w sytuacji narastających szybko strat na każdej tonie wydobywanego węgla.

– Sytuacja nie zmieni się, jeśli państwo nie określi, z czego w dłuższej perspektywie mamy produkować energię – diagnozował Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu śląsko-dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Jego zdaniem Polska winna domagać się w Unii Europejskiej prawa do czynnej obrony swojego sektora węglowego poprzez dofinansowanie ze środków publicznych. Postulował głębokie zmiany w polityce fiskalnej zmniejszające obciążenia podatkowe nałożone na węgiel.

– Bogate państwa z wolnorynkowymi gospodarkami subsydiują energię i paliwa, pośrednio, poprzez system podatkowy, ulgi – argumentował Dominik Kolorz. – Państwa europejskie chronią ważne dla siebie branże: motoryzację, przemysł stoczniowy. Dlaczego my boimy się nawet podjąć takie starania – pytał na Konferencji Górnictwo 2014.

O 53-procentowym udziale węgla kamiennego w miksie energetycznym kraju przypominał poseł Zbyszek Zaborowski. – Rząd przyjął strategię przeczekania do kolejnych wyborów. Taki wymiar ma decyzja o zrolowaniu należności wobec ZUS na półtora roku – ocenił – kwestionując też nowe regulacje dotyczące jakości węgla i certyfikacji jego producentów jako nieskuteczne i „PR-owskie" akty prawne niesłużące poprawie stanu polskiego górnictwa. – Albo rząd podejmie decyzje restrukturyzujące branżę, albo nie doczekamy powrotu koniunktury – dodał.

W odwrócenie światowych trendów cenowych i popytowych w przyszłym roku nie wierzy Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu, który kupując cztery kopalnie od Kompanii Węglowej miałby doraźnie poprawić fatalną sytuację finansową Kompanii Węglowej.

– Restrukturyzacja to proces ciągły – podkreślił szef Węglokoksu. – Krok po kroku należy dostosować polskie górnictwo do rynku. Tego zabrakło, a brak działań skonfrontował się z bardzo trudnymi warunkami zewnętrznymi. – Jerzy Podsiadło wyraził także przekonanie, że znaczenie węgla – również w polskiej energetyce – będzie malało.

– Chodzi jednak o to, by nie odbywało się to gwałtownie i chaotycznie. Po zakupie kopalń od Kompanii Węglowej i nam i Kompanii łatwiej będzie prowadzić restrukturyzację. Nasze analizy wskazują na duży potencjał obniżenia kosztów przy czym niezwykle ważne będzie wypracowania konsensusu ze stroną społeczną.

– Zachowuję się jak bankrutujący szlachcic wyprzedający rodowe srebra – Mirosław Taras opisywał operację sprzedaży kopalń do Węglokoksu. – To obecnie jedyny ratunek, gdy nie mamy dostępu do żadnych źródeł finansowania, a co miesiąc generujemy straty. Zaapelował także do rządzących o systemowe – na poziomie ustaw – rozwiązania pokazujące w perspektywie 20-30 lat miejsce polskiego węgla w polskiej energetyce i gospodarce.

– My bronimy się przed upadłością, a energetycy przed zarzutem niegospodarności, który padłby, gdyby kupowali droższe paliwo – zauważył Taras. – Chcę wiedzieć, po ile i komu mam sprzedawać węgiel. Jeśli programu dla górnictwa nie będzie, to na Śląsku pozostanie 5-6 kopalń węgla energetycznego, dwie koksowego i dwie w Zagłębiu Lubelskim – dodał Mirosław Taras na Konferencji Górnictwo 2014 w Katowicach.

***Organizatorem Konferencji Górnictwo 2014 jest Grupa PTWP SA, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

Celem odbywającej się każdego roku w przededniu polskiego święta górniczego – Barbórki – Konferencji Górnictwo, jest zdiagnozowanie najistotniejszych problemów polskiego górnictwa węgla kamiennego, zobrazowanie sytuacji sektora w świetle najbardziej aktualnych faktów i liczb, a także omówienie kluczowych dla sektora zagadnień: racjonalizacji kosztów, podnoszenia efektywności i wydajności pracy, kondycji firm zaplecza górniczego, perspektyw i zagrożeń ich rozwoju.

W najważniejszej debacie publicznej o przyszłości polskiego węgla udział wzięły najważniejsze osoby w sektorze.

Więcej informacji o Konferencji: http://www.wnp.pl/konferencje/2256.html

Informacje o Grupie PTWP SA:

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995r. Specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji obejmujących wydawanie magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.

Grupa PTWP SA jest wydawcą m.in.: Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, czasopisma Rynek Spożywczy, miesięcznika Rynek Zdrowia i miesięcznika Farmer. Grupa PTWP SA posiada 70 proc. udziałów w PTWP-ONLINE Sp. z o.o., do której należą branżowe portale m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, portalsamorzadowy.pl, infodent.pl, pulsHR.pl, promocjada.pl, farmer.pl, serwis gieldarolna.pl.

Posiada 100 procent udziałów w spółkach Publikator i Publiaktor.pl, wydających tytuły takie jak: Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, 100% Wnętrza, Meble Plus, Łazienka oraz dobrzemieszkaj.pl.

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect.

Zapraszamy na stronę www.ptwp.pl.

Dodatkowe informacje:

Marta Stach, Imago Public Relations

T. 32 608 29 85, M. 609 808 119

m.stach@imagopr.pl