Home Inne Starszy pracownik = lepszy pracownik?

Starszy pracownik = lepszy pracownik?

W dzisiejszych czasach żyjemy dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie wydłuża się okres aktywności zawodowej. Według Eurostatu w 2020 r. osoby po 60. roku życia będą stanowić niemal jedną czwartą naszego społeczeństwa.

W celu dostosowania się do warunków rynku pracy, na pewnym etapie kariery, zdecydowana wiekszość z nas będzie musiała rozważyć przekwalifikowanie się. Dotyczy to również starszych stażem pracowników, którzy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu mogą być niezwykle cenni dla firmy i stać się mentorami dla młodszych generacji, wchodzących na rynek pracy. Ekspert monsterpolska.pl radzi, jak zarządzać wiekiem i dlaczego warto tworzyć wielopokoleniowe zespoły.

Talenty czekają

Według badań Amerykańskiego Biura Statystyk Pracy, osoby starsze są bardziej lojalne wobec swoich pracodawców. Średni czas stażu pracy w jednej firmie dla osób w wieku 55-64 jest ok. trzy razy dłuższy niż osób w wieku 25-34. Dane te potwierdzają także wnioski autorów  Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Oznacza to, że zatrudnienie pracownika ze starszego pokolenia będzie się wiązało z mniejszą rotacją podwładnych, a tym samy oszczędnością kosztów związanych ze szkoleniem nowych osób. Dodatkowo, zatrudnienie pracowników po pięćdziesiątym roku życia zwalnia z opłacania za nich składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Krótszy jest także okres opłacania zasiłku chorobowego.

Kilka zawodów / PrzekwalifikowanieW ciągu ostatnich kilku lat wielu pracodawców zmniejszyło zatrudnienie, często kosztem managerów średniego szczebla. Jak pokazują nasze analizy, pracodawcy szukają teraz głównie pracowników o konkretnych umiejętnościach. Spośród osób obecnych na rynku pracy starają się znaleźć te najbardziej wszechstronne i posiadające najwięcej kompetencji. Najczęściej pula talentów posiadanych przez pracownika jest tym większa, im bardziej jest on doświadczony. Dlatego pracodawcy powinni przychylniej spojrzeć na kandydatów w wieku 50+ – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl. Mimo, że starsi pracownicy mogą być nowi w danej firmie lub branży, są oni wyposażeni w szereg tzw. uniwersalnych umiejętności, które zdobywali w trakcie swojego zatrudnienia. Zdobyte doświadczenie, czyni z nich źródło wielu cennych cech, które może wykorzystać nowy pracodawca.

Przez ostatnie lata ukształtował się określony model drogi zawodowej – pod koniec aktywności zawodowej pracownik był w stanie dojść do stanowiska starszego specjalisty lub managera. Dziś nasze życie zawodowe się wydłuża, a konieczność zmiany branży wiąże się z rozpoczynaniem pięcia się w hierarchii na nowo. Kandydaci z tego segmentu wiekowego muszą być jednak na to otwarci – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl. Dojrzali pracownicy, zmieniający ścieżkę kariery, zazwyczaj wybierając całkowicie nowy zawód.  Są bardzo dobrze zmotywowani i podejmują wyzwania związane z nauczeniem się tajników nowej pracy. Mają też wysoki poziom entuzjazmu i zaangażowania – cechy pożądane u każdego pracownika – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert monterpolska.pl.

Obopólne korzyści

Co zatem może zyskać pracodawca zatrudniając starszego pracownika? Często charakteryzuje ich spokojniejszy temperament i większa cierpliwość, co jest konsekwencją ich życiowego doświadczenia. Nawet w obliczu sytuacji kryzysowych  są w stanie zachować spokój, często obcy młodszemu pokoleniu.  Dzięki wiedzy zdobywanej przez lata, mogą więc być mentorami dla mniej doświadczonych współpracowników – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl. Stanowią nieocenione źródło informacji, szczególnie dla pracowników tzw. pokolenia Y (w wieku 18-25 lat).

Zróżnicowana struktura

Jak wynika z badań Carol. P. Harvey i M. June Allard kluczowa dla środowiska pracy jest jego różnorodność. Każda firma powinna budować swoje zespoły dobierając przedstawicieli różnych grup wiekowych i różnorodnym doświadczeniu –  wtedy będzie osiągała najlepszy poziom efektywności i zmniejszy rotację pracowników. Dlatego zatrudnienie pracowników w wieku 55+ niesie ze sobą liczne korzyści. Ich doświadczenie i zdobywane latami talenty, doświadczenie oraz wiedza czynią z nich doskonałych mentorów i wzór dla młodszych, wchodzących na rynek pracy osób. Stanowią doskonały fundament silnego i nowoczesnego miejsca pracy.

Firmy muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest stworzenie takiej kultury organizacyjnej, która będzie odpowiednia dla wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie, a także przygotowywać managerów do zarządzania wielopokoleniowym zespołem – podsumowuje Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl.

tagi: