HELLA zwiększa sprzedaż i zyski


Koncern HELLA jeden z największych dostawców dla branży samochodowej przez 9 miesięcy roku obrotowego 2014/2015 znacząco zwiększył sprzedaż i zyski.

Producent oświetlenia samochodowego odnotował 7 procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem (do 4 218 miliardów euro). HELLA odnotowała znaczący wzrost w trzecim kwartale roku obrotowego 2014/2015, co oznacza poprawę w porównaniu do drugiego kwartału. W ten sposób po raz kolejny spółka przerosła średnie wyniki na globalnym rynku motoryzacyjnym. W tym samym okresie zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 14 procent (do 309 milionów euro), natomiast w ubiegłym roku wynosił 271 milionów euro. Odpowiada to skorygowanej o 7,3 procent marży EBIT (w roku ubiegłym 6,9 procent).

 

Rozwój branży motoryzacyjnej

Korzystne wyniki finansowe dostawcy świateł samochodowych w trzecim kwartale roku obrotowego są kontynuacją działań podjętych w poprzednich kwartałach, które skupione są głównie na wydajności HELLI w branży motoryzacyjnej. Poza ogólną poprawą sytuacji spółki na rynku w Europie Zachodniej, biznes motoryzacyjny został wzmocniony poprzez silne pozycjonowanie HELLI wśród niemieckich producentów premium OEM, a także dzięki rozwojowi w dziedzinie wysokiej jakości technologii LED oraz komponentów elektronicznych. Przez dziewięć miesięcy sprzedaż marki wzrosła o 8,3  procent (do 3,1 miliardów euro), czyli dokładnie tyle, ile w ubiegłym roku. Natomiast wzrost zewnętrzny (bez sprzedaży wewnątrz biznesowej) wyniósł 10 procent.  

 

Stabilność na rynku części zapasowych

Sprzedaż na rynku części zapasowych również wzrosła o 7 procent w ciągu ostatniego kwartału. W tym przypadku decydującym czynnikiem był progres sprzedaży hurtowej i w stacjach kontroli pojazdów w Europie Wschodniej oraz Północnej. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku finansowego 2014/2015 HELLA zwiększyła sprzedaż o 0,6 procent (do 861 milionów euro).

Koncern HELLA spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży oraz skorygowania zysku z działalności operacyjnej w roku obrotowym 2014/2015.

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z 9 miesięcy roku obrotowego 2014/2015 (w milionach euro)

 

2014/2015

2013/2014

Zmiana

Sprzedaż

4,218

3,944

+6.9%

EBIT

309

271

+14,0%

Marża EBIT

7,3%

6,9%

+0,4pp

Wskaźnik kapitałowy

37,9%

32,3%

+5.6pp

Dodatkowe informacje na temat strategii firmy i jej działalności dostępne są w sprawozdaniu za 9 miesięcy roku obrotowego 2014/2015.

 ..………………………………………………………………………………………………………………………………

Koncern HELLA to jeden z największych światowych dostawców dla branży samochodowej. Projektuje i wytwarza produkty w segmencie elementów i systemów oświetlenia oraz elektroniki do pojazdów. Na rynku wtórnym firma HELLA oferuje części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, diagnostyki i usług serwisowych w całej Europie. W segmencie zastosowań specjalnych HELLA zajmuje się projektowaniem wyrobów do pojazdów specjalnych oraz w pełni niezależnych rozwiązań w zakresie oświetlenia ulicznego lub przemysłowego. Działając w ramach spółek joint venture dostarcza kompletne moduły pojazdów, systemy klimatyzacji i pokładowe instalacje elektryczne. Koncern zatrudnia ok. 30 tysięcy pracowników w 35 krajach. Więcej informacji: http://www.hella.com/hella-pl/index.html?rdeLocale=pl