Korozja może prowadzić do katastrofy budowlanej


Korozja to zjawisko niszczenia materiałów spowodowane działaniem wilgotnego powietrza i zawartych w nim zanieczyszczeń. Najczęściej objawia się poprzez powierzchniowe ubytki i obniżenie ogólnej wytrzymałości zastosowanego materiału. Poważne zaniedbania w ochronie antykorozyjnej mogą prowadzić nawet do katastrofy budowlanej. Organizacja NACE International szacuje globalne koszty korozji nawet na 2,2 biliona dolarów*.

 

„Korozja jest zjawiskiem, którego skutki powodują nie tylko straty materialne, ale również są zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Z tego powodu należy pamiętać, że dbanie o dobry stan instalacji, budynków, kominów, mostów czy estakad to nie tylko zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu, ale również przyszłym niepożądanym efektom takim, jak zanieczyszczenie wody czy gruntów” – mówi Piotr Możwiło z firmy Prospect.

Materiałem szczególnie narażonym na niszczący wpływ korozji są metale. W tym przypadku skorodowanie następuje wskutek działania krótko zwartych ogniw na styku metalu z elektrolitem. Ogniwa te powstają w rezultacie niejednorodności chemicznej lub fizycznej metalu np. w miejscu kontaktu różnych metali, lub metalu i innego surowca. Skorodowany metal można rozpoznać po powierzchniowych ubytkach takich jak plamy i wżery. Poza metalami zjawisko korozji dotyka również beton, żelbeton, drewno, a także szkło i tworzywa sztuczne. Nieodłącznym i jednym z najbardziej niebezpiecznych efektów korozji jest obniżenie wytrzymałości materiału.

Korozja powodowana jest w głównej mierze przez warunki atmosferyczne, zatem najlepszym sposobem na jej zwalczanie jest odpowiednia ochrona zastosowanych materiałów przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Sprawdzonym zabezpieczeniem są powłoki malarskie odporne na czynniki zewnętrzne.

Kluczowy jest czas kiedy proces zabezpieczania materiału ma miejsce. Większość systemów malarskich może być stosowanych gdy wilgotność względna powietrza jest niższa niż 85%, natomiast minimalna temperatura podłoża powinna być wyższa od -5oC. Kwestię technologii i typu materiałów lub też grubości powłok malarskich dobiera się na podstawie określonego środowiska korozyjności. Najbardziej narażone na korozję są obiekty znajdujące się w pobliżu zbiorników morskich, gdzie wilgotność oraz stężenie soli w powietrzu są największe. 

Najważniejszą rolę w przypadku zabezpieczeń antykorozyjnych odgrywa odpowiedni dobór technologii oraz właściwe przygotowanie podłoża pod aplikację. Do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie, a prace powinny być wykonywane przez profesjonalistów.  

„W trosce o skuteczność, warto zatrudniać do zabezpieczeń antykorozyjnych osoby z gruntowną wiedzą i doświadczeniem. Większość producentów materiałów antykorozyjnych przeprowadza cykliczne szkolenia zakończone egzaminem i certyfikatem potwierdzającym wiedzę oraz umiejętność aplikacji konkretnych systemów malarskich, dlatego trzeba zwracać szczególną uwagę na kompetencje zatrudnianych osób” – dodaje Piotr Możwiło.