Pewna inwestycja od dewelopera. Rachunek powierniczy gwarancją bezpieczeństwa transakcji


W jaki sposób deweloper może zapewnić ochronę funduszy klienta? Jak przekonać się o wiarygodności wybranego inwestora? Eksperci firmy TDJ Estate, dewelopera odpowiadającego za budowę Osiedla Franciszkańskiego w Katowicach, wskazują na zamknięty rachunek powierniczy jako narzędzie gwarantujące bezpieczeństwo transakcji.  

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana szerzej „ustawą deweloperską”, która weszła w życie w kwietniu 2012 roku, nałożyła na dewelopera obowiązki, mające zwiększyć przejrzystość dokonywanych transakcji. Inwestor, w momencie otrzymania pozwolenia na budowę, jest między innymi zobowiązany do otwarcia mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy ma na celu ochronę funduszy klientów dewelopera. Może przybrać formę rachunku otwartego lub zamkniętego. Pierwszy z nich uprawnia inwestora do dysponowania środkami wpłaconymi przez nabywców już w czasie trwania prac nad nową inwestycją. Bank może je wypłacać zgodnie z harmonogramem inwestycji określonym w umowie. Jeśli deweloper ogłosi upadłość, nabywca ma szansę odzyskać część wpłaconych środków lub – wraz z innymi nabywcami – zdecydować o przyszłości przedsięwzięcia.

Prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego oznacza, iż bank wypłaci zgromadzone na nim środki jednorazowo, w momencie oddania inwestycji oraz po przeniesieniu na nabywcę prawa własności nieruchomości. W przypadku ogłoszenia upadłości przez dewelopera, klient odzyskuje wpłaconą kwotę w całości.   

 – Niezależnie od tego, który z rachunków deweloper prowadzi, środki jego klientów są chronione bez względu na przyszłość inwestycji. Obowiązująca regulacja dała bankowi możliwość kontroli wydatkowania złożonych na nim środków jedynie na cele związane z daną inwestycją. W praktyce oznacza to, iż środki wpłacone przez nabywcę nie mogą zostać wykorzystane na inny cel dewelopera – mówi Magdalena Kostrzewska, Starszy doradca klienta korporacyjnego, PKO Bank Polski – W Katowicach PKO Bank Polski jest partnerem m.in. spółki TDJ Estate, która prowadzi u nas zamknięty rachunek powierniczy.   

Narzędzie, jakim jest mieszkaniowy rachunek powierniczy, stanowi również ochronę dla samego inwestora. Upadłości deweloperów to kwestie złożone, wynikające z wielu czynników. Brak prowadzonych rachunków powierniczych jednak z pewnością się do nich przyczynia. Zanim ustawa deweloperska weszła w życie, deweloperzy nie mieli obowiązku zabezpieczania się w ten sposób. Jeśli zatem inwestycja nie została ukończona, a deweloper, który nie prowadzi mieszkaniowego rachunku powierniczego ogłosił upadłość, klienci mogą utracić wpłacone środki.

– Nowe, liczne inwestycje na rynku mieszkaniowym, duża rozbieżność cenowa oraz niestabilni deweloperzy to aktualna sytuacja w polskiej „mieszkaniówce”. Rozumiemy więc strach kupujących własne M. Sprzedaż mieszkań na Osiedlu Franciszkańskim prowadzona jest w oparciu o zamknięty rachunek powierniczy, czym gwarantujemy bezpieczeństwo funduszy naszych klientów. Ponadto, nabywca wpłaca jedynie 10 procent wartości lokalu przy podpisaniu umowy, natomiast pozostałą część po ukończeniu inwestycji – mówi Maciej Wójcik, Prezes Zarządu TDJ Estate. 

Pełną treść „ustawy deweloperskiej” można znaleźć pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112321377