Zmień swoje sąsiedztwo z Centrum Handlowym RONDO


Jeszcze tylko do niedzieli 21 września mieszkańcy Bydgoszczy mogą głosować na projekt zmian w swoim mieście w ramach akcji „I Ty odmień okolicę” realizowanej przez Centrum Handlowe RONDO! Swój głos można oddać w specjalnej aplikacji na Facebooku dostępnej pod adresem http://on.fb.me/Ypq37C oraz na standzie multimedialnym zlokalizowanym na terenie RONDA. Projekt z największą łączną liczbą oddanych głosów zostanie dofinansowany przez CH RONDO kwotą 10 000 złotych! Partnerem akcji jest Miasto Bydgoszcz.

Klienci RONDA mogą głosować w specjalnej aplikacji na Facebooku dostępnej pod adresem http://on.fb.me/Ypq37C oraz na standzie multimedialnym zlokalizowanym w strefie gastronomicznej w RONDZIE na jeden z następujących projektów, realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu „5/6”:

  1. Budowa placu zabaw w Parku Dunarowskiego (Błonie)
  2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i budowa mini placu zabaw przy ul. Śluzowej (Flisy)
  3. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka i Żwirki i Wigury (Górzyskowo) Budowa rekreacyjno-sportowego parku z placem zabaw, siłownią, miejscem do fitness, wybiegiem dla psów oraz oświetleniem terenu
  4. Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki na terenie Parku Załuskiego (Leśne)
  5. Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej (Miedzyń-Prądy)
  6. Rozbudowa systemu monitoringu: instalacja kamer w punktach wskazanych przez mieszkańców, Radę Osiedla i policję (Okole)
  7. Budowa placu zabaw w południowej części osiedla (Osowa Góra) Plac zabaw zostanie zbudowany w rejonie ul. Kanarkowej
  8. Budowa oświetlenia kortu tenisowego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Piaski)
  9. Zakup sprzętu rekreacyjnego na potrzeby placu zabaw przy ul. Mochelskiej (Piaski)
  10. Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Wilczak-Jary)

Osoby głosujące na projekt zmian w aplikacji na Facebooku dostępnej pod adresem http://on.fb.me/Ypq37C mogą dodatkowo uzasadnić swój głos, a trzy najlepsze uzasadnienia zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi o wartości 1000 zł, 500 zł oraz 200 zł na zakupy w Centrum Handlowym RONDO!

„Wciąż można głosować na projekt zmian w Bydgoszczy, a tym samym przyczynić się do wprowadzenia pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu. Zapraszam wszystkich do oddania głosu w aplikacji na Facebooku lub bezpośrednio w RONDZIE. Zwycięski projekt dofinansujemy kwotą 10 000 złotych!” – mówi Joanna Sawośko-Duda, dyrektor Centrum Handlowego RONDO.

Patronat medialny nad akcją „I Ty odmień okolicę” objęły Express Bydgoski oraz Radio PiK. Partnerem akcji jest Miasto Bydgoszcz.

Wytypowane projekty do głosowania w akcji „I Ty odmień okolicę” realizowane są przez Miasto Bydgoszcz w ramach drugiej edycji programu „5/6”. Jeszcze jesienią rozpoczną się wybory nowych przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach trzeciej edycji programu „5/6” w 2015 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 5 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach tego programu. Wiele wskazuje na to, że tym razem mieszkańcy Bydgoszczy będą zgłaszać swoje propozycje zadań dwutorowo: za pośrednictwem wrzucanych do urn kart z nazwą przedsięwzięcia oraz poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Bydgoszczy, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania. Dzięki temu każdy Bydgoszczanin będzie mógł w prosty i przystępny sposób przekazać pomysł i propozycję zadania istotnego dla poprawy warunków życia na swoim osiedlu.

Regulaminy akcji „I Ty odmień okolicę” dostępne są m.in. na stronie internetowej www.chrondo.pl

Informacje o firmie:

Centrum Handlowe RONDO to pierwszy obiekt handlowy w Bydgoszczy. Całkowita powierzchnia użytkowa RONDA to prawie 60.000m2.

Głównym najemcą jest hipermarket Real. Ofertę centrum uzupełnia 48 butików i sklepów średnio powierzchniowych. Centrum Handlowe RONDO może pochwalić się doskonałą lokalizacją – ok.1,5 km od ścisłego centrum miasta, tuż przy głównym węźle komunikacji miejskiej oraz skrzyżowaniu trzech tras krajowych – w kierunku Poznania, Koszalina / Szczecina, a także Warszawy.

Właścicielem Centrum Handlowego RONDO jest spółka celowa CH Bydgoszcz Sp. z o.o., zarządzana przez Valad Polish Retail Fund. Zarządcą obiektu jest firma Apsys Polska S.A.

www.chrondo.pl