Do rozpoczęcia Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku zostało 8 dni


Białystok/Katowice, 10 września 2014 r. – Polska Wschodnia stanowi 31,6 proc. powierzchni kraju. Pięć województw zamieszkuje ok. 8 mln osób. Dwudniowa debata o gospodarczym potencjale, rozwoju i relacjach ekonomicznych Polski Wschodniej oraz Wschodu i Zachodu Europy – Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – już za 8 dni.

Pięć województw Polski Wschodniej otrzymało w latach 2007-2013 łącznie z programów operacyjnych i z programu Polska Wschodnia 7,3 mld euro. W latach 2014-2020 Polska Wschodnia zyska znacznie więcej środków unijnych: 10,65 mld euro – 2 mld euro z programu Polska Wschodnia i 8,65 mld euro z regionalnych programów operacyjnych.

Ideą Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest prezentacja potencjału ekonomicznego województw Polski Wschodniej, a także przedstawienie wschodnich regionów jako cennych pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Podczas dwudniowej debaty, w Białymstoku podjęte zostaną zagadnienia ważne z perspektywy zarówno polskiej jak i europejskiej gospodarki, które dotychczas pozostawały poza głównym nurtem dyskusji.

– Niektóre ze skutków sytuacji politycznej na wschodzie Europy już teraz są odczuwalne zarówno w polskiej, jak i w europejskiej gospodarce. Widzimy, jak ważna jest dywersyfikacja rozumiana jako zróżnicowanie kierunków dostaw surowców, relacji gospodarczych, partnerów i rynków – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Temat dywersyfikacji rynków zbytu, szczególnie w kontekście ekspansji zagranicznej polskiego sektora spożywczego, zostanie na Wschodnim Kongresie Gospodarczym poddany wnikliwej debacie.

Wśród głównych nurtów tematycznych dwóch kongresowych dni wymienić także należy m.in.: współpracę gospodarczą i wymianę handlową między UE a jej wschodnimi sąsiadami, nowoczesną granicę i mały ruch graniczny, infrastrukturę transportową i energetyczną w polityce UE oraz potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej.

Tematyka Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmie również nowe rozdanie w polityce europejskiej i przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, wpisujące się w to tło zagadnienia rozwojowe Polski Wschodniej – od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, po szczegółowe analizy rynków, m.in.: rolno-spożywczego, usług medycznych i nieruchomości hotelowych.

W białostockich dyskusjach podjęte zostaną także zagadnienia z branży energetycznej – inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyczno-paliwowym, odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce, energetyka odnawialna na terenach słabo zurbanizowanych, odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej, wiatr w bilansie energii, fotowoltaika oraz energetyka prosumencka.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku rozpocznie się już 18 września w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. W dwudniowym wydarzeniu weźmie udział blisko tysiąc gości wśród których będą m.in.: liczni przedstawiciele rządu i administracji oraz reprezentanci biznesu, prezesi największych firm, eksperci.

Wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in.: Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Stanisław Ciosek, przewodniczący Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, członek Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji, ambasador RP w Moskwie w latach 1989-1996, Jarosław Dworzański, marszałek województwa podlaskiego, Leszek Gołąbiecki, prezes Unibep, Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, Jacek Kapica, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów RP i Szef Służby Celnej, Robert Karczewski, prezes Korczowej Doliny, Erich Kieck, dyrektor Capacity Building, Światowa Organizacja Celna, Jan Kolański, prezes Colian, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Anatoliy Makarenko, prezes Państwowej Służby Celnej Ukrainy, Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki RP, Dariusz Poniewierka, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Dariusz Sapiński, prezes SM Mlekovita, Monika Siecińska-Jaworowska, prezes Suempol, Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, Janusz Steinhoff, wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001, Mateusz Szczurek, minister finansów RP, Antanas Śipavićius, dyrektor generalny Departamentu Cła Republiki Litwy Litewskiego Urzędu Celnego, Krzysztof Tokarz, prezes Specjał, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP oraz Dariusz Żuk, prezes Polski Przedsiębiorczej.

Udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku jest bezpłatny. Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest do 12 września br. poprzez stronę www.wschodnikongres.eu. Formularz akredytacji dziennikarskich dostępny jest pod adresem: https://www.ptwp.pl/wkg/pl/media.html.

Wydarzeniem towarzyszącym podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego będzie wręczenie nagród w konkursie TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014 dla najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi władztwo faktyczne sprawuje samorząd terytorialny, a które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki regionu Polski Wschodniej w ostatniej dekadzie.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – debata o relacjach gospodarczych i handlowych między Unią Europejską i wschodem Europy to naturalna kontynuacja i dopełnienie tematyki dotychczasowych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach. Organizatorem obu konferencji biznesowych jest Grupa PTWP.

 

###

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym www.wschodnikongres.eu/pl/.

Facebook: https://www.facebook.com/WschodniKongresGospodarczy 

Akredytacje prasowe do 12 września pod adresem: https://www.ptwp.pl/wkg/pl/media.html

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl

, ,