Ważne jest bezpieczeństwo w pracy!


Nie tylko pensja, dodatki socjalne czy rodzaj umowy wpływają na komfort pracy. Równie ważne jest bezpieczeństwo. Białostocka spółka KAN zakończyła właśnie praktyczne szkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy. To jeden z elementów wdrożonych przez firmę, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości pracowników w kwestii zdrowia i bezpieczeństwa.  Władze spółki stawiają przy tym na dodatkowe działania prewencyjne, bo zdrowy i bezpieczny pracownik to podstawa każdej organizacji.

– Wypadek, jako zdarzenie losowe, może niestety mieć miejsce w każdym, nawet najlepiej funkcjonującym pod względem obowiązywania i przestrzegania zasad przedsiębiorstwie. Wszędzie tam, gdzie człowiek współdziała z maszyną może dojść do nieprzewidzianego  zdarzenia. Dlatego postanowiliśmy  dodatkowo zabezpieczać nasz zespół poprzez ponadstandardowe działania, mające na celu  nabycie praktycznych umiejętności  w zakresie bezpieczeństwa pracy  – mówi Jan Kaczan wiceprezes  spółki KAN.

W ciągu miesiąca, w sumie ponad 40 pracowników uczestniczyło w intensywnych warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To osoby zatrudnione przede wszystkim w działach produkcyjnych, a więc potencjalnie narażone na ewentualne zagrożenie wypadkiem.

– Kluczowe jest odpowiednie postępowanie w czasie pierwszych chwil po zdarzeniu, a umiejętność działania w stresującej sytuacji ma znaczenie fundamentalne – przyznaje jeden z przeszkolonych pracowników, Mariusz Fidrych, który na co dzień ma styczność z urządzeniami produkcyjnymi.

Zdaniem Justyny Jaroszko – pracownika KAN, uczestnika kursu – kwestia bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie: – Spędzamy w firmie dużo czasu i nie wiadomo kiedy może się coś wydarzyć,  dlatego tego rodzaju warsztaty są bardzo potrzebne.  

Według danych GUS-u, w 2013 roku w Polsce miało miejsce 88 tys. wypadków Najczęściej dochodziło do nich w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, handlu, naprawach i rolnictwie. Każdy ratownik medyczny na co dzień  ma do czynienia z poszkodowanymi w  różnego rodzaju wypadkach. – Dlatego nam,  jako osobom niosącym pomoc, dużą satysfakcję sprawia, jeśli pracodawcy angażują się w działania dodatkowe – mówi ratownik medyczny Maciej Kempa, który szkolił pracowników KAN.

– Byłem pozytywnie zaskoczony zgłoszeniem na realizację tych warsztatów w firmie KAN. Takie podejście pracodawcy i pracowników do bezpieczeństwa i pierwszej pomocy jest wciąż mało powszechne. A przecież tak mało trzeba, by uratować komuś życie.

Warsztaty stanowią jeden z kilku elementów strategii ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa i promocję zdrowia. Wśród zrealizowanych dotychczas działań KAN zorganizował m.in.  badania w kierunku WZW typu C wśród pracowników. Zatrudnieni w spółce, uczestniczący w badaniach określających grupę krwi, otrzymali też tzw. „Krew Karty” wystawione przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Co roku pracownicy biorą udział w akcji szczepień przeciwko grypie.

– Współczesna gospodarka wymaga znacznej efektywności pracy. Jednak oczekując od pracowników zaangażowania, sami chcemy zaoferować im coś więcej. To nie tylko zatrudnienie i wynagrodzenie. Mamy świadomość, że równie ważny jest komfort. Poprzez te działania pokazujemy pracownikom, że zależy nam na ich zdrowiu i bezpieczeństwie – dodaje Jan Kaczan.

 

, ,