Home Edukacja Polacy deklarują otwartość na zmiany częściej, niż ich dokonują. Gdy je wprowadzają, są innowacyjni.

Polacy deklarują otwartość na zmiany częściej, niż ich dokonują. Gdy je wprowadzają, są innowacyjni.

Polacy deklarują otwartość na zmiany częściej, niż ich dokonują. Gdy je wprowadzają, są innowacyjni.

 

Pojęcie „zmiany” dobrze się kojarzy: to dla 92 proc. Polaków potrzeba, nie zaś przymus. Jednocześnie wprowadzanie zmian na co dzień, w swoim życiu, deklaruje niespełna połowa. Wolą wykorzystywać nowe sposoby wykonywania czynności, niż trwać przy utartych schematach. To wnioski badania opinii społecznej Barometr Bayer[1], w którym analizowano stosunek Polaków do zmiany codziennych przyzwyczajeń, działań prozdrowotnych, warunków życiowych, rozwoju intelektualno-zawodowego, nauki obsługi nowych urządzeń.

 

Polacy najczęściej dokonują zmian na rzecz zdrowia (wykonują badania profilaktyczne, przechodzą na nową dietę) – co deklaruje 3 na 4 respondentów. Kolejne zmiany, wprowadzane w życiu, to obsługa nowych urządzeń czy aplikacji (69 proc.) oraz zmiana przyzwyczajeń – sposobów wykonywania codziennych czynności czy spędzania wolnego czasu (67 proc.).

 

Spośród działań, o które pytano w badaniu, Polacy najrzadziej dokonują zmian w kierunku poprawy swoich warunków mieszkaniowych oraz sytuacji zawodowej (zmiana pracy, podniesienie kwalifikacji). W odniesieniu do tych obszarów obserwuje się największą dysproporcję pomiędzy deklarowaną wagą tego rodzaju zmian w życiu a ich realizacją w praktyce.

 

Kto najczęściej zmienia swoje życie? – dobrze wykształceni mężczyźni w średnim wieku (35-55 lat). Najbardziej innowacyjne są osoby z wyższym wykształceniem: to one najczęściej poszukują nietypowych rozwiązań.

 

Lepsze życie dzięki nauce

Badacze analizowali również podejście Polaków do uczenia się i nauki. 85 proc. respondentów przyznaje, że to ważne, by przez całe życie uczyć się czegoś nowego, a dla 65 proc. nauka to wybór, nie konieczność.

 

Polacy lubią się uczyć: dla blisko 90 proc. to ogromna satysfakcja i duża wartość – nawet wówczas, gdy nie przynosi im to wymiernych korzyści (73 proc.). Jednak pożytki te świetnie dostrzegają – np. deklarując, że zdobycze nauki czynią ich pracę bardziej efektywną (85 proc.).

 Blisko 80  proc. Polaków przyznaje, że nauka gwarantuje jakość życia. Świadczy to o ogromnej świadomości znaczenia nauki dla codziennego życia – zwłaszcza w połączeniu z otwartością na zmiany i ciągłym zdobywaniem wiedzy – komentuje wyniki Christophe Dumont, Prezes Bayer Sp. z o.o. – Postawy te dostrzegamy na co dzień w Salonie Zdrowia Baylab – miejscu, w którym dzielimy się wiedzą, organizując otwarte warsztaty popularnonaukowe, cieszące się ogromną popularnością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

Wyniki badań skomentował również dr Michał Peller, lekrz, konsultant Salonu Zdrowia Baylab:

W obecnych czasach gotowość do adaptacji do dynamicznie rozwijającego się otoczenia jest bardzo ważna. Innowacyjność widoczna jest również w zakresie medycyny. Wyniki „Barometru Bayer 2015” pokazują że działania na rzecz zmiany zdrowia są dla Polaków najważniejsze. Budujący jest również fakt, że nie są to jedynie deklaracje, lecz zgodnie z wynikami badania chęć zmian bardzo często przekuwana jest na faktyczne działania. Co ciekawe, Polacy wskazują również na istotność nauki obsługi nowych urządzeń i aplikacji. Postawa taka, co w pierwszej chwili może nie być oczywiste, także może oddziaływać na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Stosowanie nowych technologii (telemedycyna) w sposób korzystny wpływa na możliwość kontaktu z lekarzem oraz przestrzegania zaleceń lekarskich.

 

Warto też wspomnieć wypowiedź prof. nauk rolniczych – Andrzeja Lenarta: 

Stosunek obywateli do zmian codziennych przyzwyczajeń, działań prozdrowotnych, warunków żywieniowych, rozwoju intelektualno-zawodowego czy wprowadzenia nowych rozwiązań praktycznych i technologicznych jest podstawą do oceny otwartości, innowacyjności, a nawet kreatywności danych społeczeństw. Dlatego wyniki „Barometru Bayer” z roku 2015, dotyczące odbioru społecznego pojęcia „zmiany”, są bardzo ważne, wręcz przełomowe. Burzą one spotykane w codziennym obiegu i w dyskusji społecznej opinie o  postawie  zachowawczej polskich rolników. Wręcz  odwrotnie, potwierdzają one wyniki z innych opracowań o nowoczesnym, innowacyjnym i kreatywnym w swojej  działalności rolniku. Jest on zainteresowany osiągnięciami nauki, technologii i techniki,  odbierając je najczęściej poprzez pryzmat swoich potrzeb życiowych i zawodowych. Deklaracje  rolników w sprawach innowacyjności i kreatywności nie odbiegają od wyników dla   społeczeństwa polskiego jako całości, a w wielu przypadkach częściej deklarują, np. zamiłowanie do nowości czy potrzebę podwyższania kwalifikacji zawodowych.      Jednocześnie bardziej niż pozostali członkowie społeczeństwa cenią bezpieczeństwo, również stosownych rozwiązań produktowych i technologicznych.

Postawa polskich rolników w zakresie odbierania zmian i otwartości na osiągnięcia nauki, szczególnie w ich pracy zawodowej, ale i w życiu społecznym, stanowi istotny czynnik dalszego intensywnego rozwoju polskiego rolnictwa w kierunku nowoczesnej innowacyjnej gospodarki rolnej.

 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Odwiedź nas na Facebooku: http://www.youtube.com/user/BayerPolska

 

 


[1] „Barometr Bayer”: badanie ogólnopolskie, zrealizowane na zlecenie Bayer Sp. z o.o. przez Millward Brown, maj 2015, N=900, CAWI, respondenci w wieku 18-55.

 

ak